Ανάπτυξη, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Διασυνοριακότητα

PDF 
 • Μητροπολιτική ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη (RIMED)
  INTEREGG III, 2003
 • EQUAL: Ενεργοί Πολίτες - Ανοικτοί Δρόμοι για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας
  Υπoυργείο Εργασίας – ΚΕΚΑΝΑΜ, 2003
 • Regional Specialization and cohesion in an enlarged Europe
  European Commission 5th FP, 2002
 • Χωροταξικές προτεραιότητες οικιστικού δικτύου και αστικών συγκεντρώσεων Βαλκανικού χώρου
  ΥΠΕΧΩΔΕ, 2000
 • Regional Development Policy and Convergence in the EU
  ΕΙΒ, 2000
 • Overcoming Isolation: Strategies of development and policies of cross-border cooperation in Southeastern Europe after Agenda 2000
  EC Phare ACE, 1999
 • Availability of Regional Data to Estimate Economic Trends in Very Small Regions
  EC DG XVI, 1998
 • Needs analysis and Design of Support Program for Regional Development Agencies in CBC Regions in The Czech Republic
  EC Phare Eccord, 1998
 • Integration and Transition in Europe: The economic Geography of Interaction
  EC Phare ACE, 1996